Základná škola Mudroňova 83

                     

MENU  

O násTriedyRozvrhŠKDAkcieÚspešníVýchovný poradcaŠkolská jedáleňMudroŇovinyRada školyZRPŠIŽKKrúžkyDokumentáciaTlačivá2%Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie ...

10.10.2014 bol deň s  veľkým „D“.

Práve tento dátum si budú pamätať naši najmladší žiaci, pretože vďaka príspevku zo ZRPŠ  bolo dokončené a zároveň  odovzdané nové detské ihrisko škole do prevádzky.

Začiatok výstavby bolo v polovici augusta. Cena bola viac ako 15-tisíc eur.

Týmto ďakujeme rodičom všetkých detí za súčinnosť.

Veríme, že ihrisko bude slúžiť aj deťom našich detí. :)

 

 

Zábava strašidiel

V stredu 29.10.14 sa v priestoroch školy v popoludňajších hodinách počas ŠKD uskutoční do 16,30 hod. Zábava strašidiel. Cieľom hry je zabaviť sa, zatancovať si a trochu poučiť z pranostík, ktoré súvisia s týmto obdobím.

Súbežnou akciou stredajšej zábavy bude aj výherná výstava vyrezávaných tekvíc, ktoré si deti prinesú z domu a v priestoroch pred hotelom Albrecht urobíme hneď po obede Záhradu tekvíc. Najnápadnejšie tekvice budú ocenené.

Za spoluprácu Vám rodičia veľmi pekne ďakujeme a prajeme pokojné a krásne sviatky svetlonosov.

 

Najkrajšie jesenné aranžmány

V mesiaci október prebehla na prvom stupni súťaž s názvom Najkrajšie jesenné aranžmány, na ktoré mohli deti použiť všetko, čo nám jeseň prináša listy, šišky, ovocie, zeleninu a pod.

V týždni od 17. októbra do 24. októbra vo vestibule prvého stupňa zapĺňali priestor krásne aranžmány. Vyhodnotenie nebolo najľahšie.

Z každého ročníka sme odmenili jednu triedu s najkrajším aranžmánom malým darčekom a ostatných sme odmenili sladkosťou.

Prvý ročník:  1.C  Jánošík

Druhý ročník: 2. C Labuť

Tretí ročník: 3. A Jesenná príšerka

Štvrtý ročník: 4. A Jesenný strašiak

Jesenné aranžmány

 

VŠETKOVEDKO je tu opäť!

Milé žiačky, milí žiaci,

aj v tomto školskom roku sa môžeme zapojiť do celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO. Súťažiť môžu žiaci od 2. - 5. ročníka. Do tejto súťaže sa zapojiť veľmi odporúčame najmä kvôli štvrtákom, ktorých na konci tohto školského roka čaka skúšobné testovanie zo všetkých predmetov KOMPARO. V piatom ročníku absolvujú riadne testovanie, ktoré pripravuje MŠ SR. Riešenie úloh zo VŠETKOVEDKA je skvelá príprava na testovanie, lebo sa naučís čítať s porozumením, rozložiť si čas na jednotlivé úlohy a zapisovať správne odpovede do koloniek v odpoveďovom hárku.

Štartovné: 4 Eur

Termín súťaže: 2. december 2014

Prihlásiť sa môžeš u svojej triednej učiteľky alebo u p. učiteľky J. Durnej (3.B) do 29.102014.

Tešíme sa na vašu účasť!

 

ZVONENIE:

1. hodina        8,00 - 8,45

2. hodina        8,55 - 9,40

3. hodina       9,55 - 10,40

4. hodina    11,00 - 11,45

5. hodina    11,55 - 12,40

6. hodina   12,50 - 13,35

7. hodina   14,05 - 14,50

 

Prehľad krúžkov 2014/2015

 

Prehľad prázdnin na šk.rok 2014/15

Organizácia šk.roka 2014/15

 

Aktuálny prehľad platieb ŠKD

 

 

Základná škola, Mudroňova 83, 811 03  Bratislava